Wat komt er op ons af?

Ook dit schooljaar staan er veel verschillende leuke en boeiende projecten op ons te wachten. Er zijn een aantal
onderwerpen die al gepland staan, maar we sluiten ons niet op in onze container en laten ook de buitenwereld op
ons af komen om nieuwe thema's aan te gaan.

zondag 1 oktober 2017

waterchallenge

Begin september hing er een brief in de leraarszaal. We konden onze klas inschrijven voor de waterchallenge van Stad Gent.  Een aantal klassen ging daarop in en de leerlingen zedenleer werden los van hun eigen klas ook ingeschreven, doordat ik me aanmelde ;-).

Gedurende 4 weken willen we de kinderen erop wijzen dat ze meer water moeten drinken de hele dag door. Tijdens elke les zedenleer van 100 minuten wordt er een gezamenlijk drinkmoment ingelast. De kinderen mochten sowieso al water drinken tijdens de werktijd. Tijdens de kring of instructie proberen we dat niet te doen, omdat dat heel storend kan zijn en de kinderen dan afgeleid worden.
We drinken uit bekers aan de kraan. De kinderen leerden ondertussen dat ze zelf de beker kunnen uitspoelen voor ze eruit drinken, zeker van zodra de eerste verkoudheden de klas binnendringen. De bekers worden ook regelmatig afgewassen en gewisseld met nieuwe uit de keuken.

Bij de tweede en derde leefgroep is er ook vaak een gezamenlijk plasmoment, omdat we niet steeds uit de klas zouden lopen.

Na die vier weken evalueren we of een algemeen drinkmoment nog nodig is of de kinderen sowieso zelf aan drinken denken.

Knubbe geeft het goede voorbeeld ;-). 
We duiden per klas en dag onze drinkmomenten aan. 

De berenpootjes wijzen ons naar de kraan. 


zondag 17 september 2017

Start van het schooljaar

17 september, de eerste helft van de eerste schoolmaand hebben we reeds achter de rug. We zijn dus opnieuw gestart. Sommige kinderen kwamen al 3 maal zedenleer volgen, anderen nog maar 2 of slechts 1 maal en dit door mijn afwezigheid op dinsdag 5 septembe wegens familiale omstandigheden en de pedagogische studiedag afgelopen donderdag. Maar we hebben niet stil gezeten.

Interlevensbeschouwelijke samenwerking. 
Donderdag zaten we met de collega's van de andere levensbeschouwingen samen om onze plannen op gebied van interlevensbeschouwelijke samenwerking (ILS) vast te leggen. Het wordt een boeiend project met en rode draad door de verschillende leefgroepen. Ik ga er voorlopig nog niets meer over vertellen, maar jullie horen er zeker nog van en we hebben ook het plan om de resultaten te tonen in een soort projectvoorstelling. Wordt vervolgd...

De kinderen van de tweede leefgroep hadden de eerste les ook al stukje ILS. We vertelden hen het verhaal van de berenvriendjes Froezel, Ali, Maarten en Knubbe, die elk een andere levensbeschouwing volgen. Knubbe is het beertje met de fakkel die zedenleer volgt.

Knubbe
Dit schooljaar zullen tijdens de lessen zedenleer verschillende verhalen opduiken waarin Knubbe en zijn vriendjes avonturen beleven. Die verhalen worden dan gekoppeld aan klasgesprekjes, oefeningen, teken- en knutselopdrachtjes, toneeltjes, ... over bv. vriendschap, ruzie maken, reclame, eerlijk zijn, anders zijn,  ... Ik probeer ervoor te zorgen dat de kinderen geen overdaad krijgen aan beren, maar er genoeg afwisseling is.


Klassen Valerie / Heike en Ingrid / Els

Klas Lies / Els


Wie heeft wanneer zedenleer? 
Hieronder vinden jullie alvast een overzichtje van wanneer uw kind zedenleer heeft.

klas Lies / Els: dinsdagnamiddag
klassen Valeria / Heike en Ingrid / Els: donderdagvoormiddag van 8u20 tot 10u.
klas Els: donderdagvoormiddag van 10u30 tot 12u10
klas Lander: donderdagnamiddag 13u45 tot 15u25
klas An: vrijdagvoormiddag van 8u20 tot 10u.
klas Claudia: vrijdagvoormiddag van 10u30 tot 12u10


maandag 3 juli 2017

Etentje en T-shirts klas An

Door de langere activiteit voor het overgangsritueel konden we het etentje dat erbij hoorde niet op dezelfde dag leggen. Vandaar dat we samen met de collega's van islam, katholieke en protestantse godsdienst beslist hebben om het schooljaar samen af te sluiten door met zijn allen in de klas te eten en de T-shirts te laten beschrijven / betekenen.

Dank jullie wel voor het rijkelijk buffet en we wensen jullie een hele mooie zomer toe.                                                                                                                    


zaterdag 24 juni 2017

Overgangsritueel in de vierde leefgroep.

Hoe het allemaal begon...

De leerlingen zedenleer van het zesde leerjaar krijgen elk jaar de kans om deel te nemen aan het Feest van de Vrijzinnige Jeugd. Dat wordt georganiseerd door een groep leerkachten zedenleer uit het Gentse, een aantal vrijwilligers en met ondersteuning van het Geuzenhuis. Om de idee achter het FVJ uit te leggen, kregen de leerlingen van de vierde leefgroep reeds in het eerste trimester les over overgangsrituelen in verschillende culturen en primitieve volkeren. Het ging hier vooral over rituelen van kind naar (jong) volwassene. Aan de hand van een spelletje moesten de leerlingen raden hoe het ritueel in elkaar zat dat een ander groepje had gelezen. We bespraken ook rituelen bij verschillende levensbeschouwingen zoals de christenen (katholiek en protestants), islam, Joden en vrijzinnigen.
De kinderen kregen nadien de opdracht om in groepjes zelf hun ideale overgangsritueel en -feest te bedenken. Ze mochten daarbij zo ver gaan als ze zelf wilden. Sommige voorstellen waren echt heel goed :-). Bij de voorstelling van de de feesten en rituelen kregen de klasgenoten de opracht om haalbare ideeën op te schrijven, zodat we met die ideeën nog een eigen overgangsritueel in elkaar konden steken als klasactiviteit op het einde van het schooljaar. Aangezien we met graagdsklassen werken, neemt het vijfde daar ook aan deel. En zo geschiedde...

Klas An

Klas An had het moeilijk om uit de ideeën een haalbaar voorstel naar voor te brengen. Uiteindelijk werd er gevraagd of ze ergens geblinddoekt konden afgezet worden om dan zelf de weg terug te zoeken. Er was niet zoveel tijd om het voor te bereiden, maar ik zag wel iets in dat idee. Ik wilde wel bij de volledige groep kunnen blijven en aangezien Gent toch wel een sterk netwerk heeft van bussen en trams, wilde ik niet dat ze na een half uur al op school zouden staan. Geblinddoekt met de bus vond ik zelf te gevaarlijk, maar gelukkig konden een paar mama's en mijn vroegere collega Mia (waarvoor dank) ook rijden.
Er was ook nog een idee met een T-shirt. Eigenlijk wilden de kinderen allerlei verfvlekken op hun T-shirt d.m.v. waterballonnen. Het kan aan mij liggen of beroepsmisvorming zijn, maar ik vond dat niet echt ideaal. Ik schreef op elke T-shirt een straatnaam en / of hint waar we die dag zouden passeren. Er stond ook willekeurig een gekleurde bol op hun T-shirt om de eerste maal een groepje te vormen.
(De T-shirts worden volgende week opnieuw gebruikt om handtekeningen te verzamelen van hun leerkrachten en vrienden en zullen ook op de proclamatie gedragen worden. Ook de 3 kindreen van de andere levensbeschouwingen zullen aan die laatste activiteit meewerken).
Tijdens de speeltijd van 10u mochten ze per groepje al eens op het stadsplan bekijken waar ze heen zouden gaan. De stadsplannen werden meegenomen in de namiddag en vooral Martha heeft dat veelvuldig gebruikt ;-).


We spraken af aan het park 'Groene Velden' in Mariakerke. Daar gingen we richting de 'knuffelsteen' voor een eerste opdracht en de lunchpauze. 

Groepsfoto aan de knuffelsteen met de twee gekende knuffels,
Wie waren dat alweer? Knubbe en Boetje.
Een aantal straten stonden niet op het stadsplan. Aan de hand van die straten moesten de kinderen zelf de weg zoeken naar de volgende stop. 

De weg vragen aan iemand op een parking.

Elfnovemberstraat stond ook op Martha's T-shirt. 
De kinderen hadden ook nog allemaal een symbool op hun T-shirt. Aan de hand daarvan werden er nieuwe groepjes gemaakt. Elk groepje was verantwoordelijk voor het eindresultaat van een opdracht, maar de anderen mochten helpen.

DE FOPSPEENTJES 
Een nieuwe opdracht aan een zwangerschaps- en babywinkeltje in Mariakerke: Zoek deze namiddag een zwangere vrouw en vraag haar of ze al een naam heeft voor haar baby. Geef haar het kaartje dat jullie eerder schreven met al jullie namen op ter inspiratie.

Oef! We mogen met de bus...
Aankomst in het Groenevalleipark. Omwille van de hitte was de route een beetje aangepast en zochten we wat meer schaduw op. Mia was al voorop gereden met de wagen en voorzag de kinderen van een waterijsje. Daar werden de verschillende opdrachten gelezen, zodat de kinderen al wisten wat hen te wachten stond en we in de stad zelf niet in de zon en over het lawaai moesten heen praten. 


Een opdracht voor de volledige klas. Peutertjes zetten hun eerste stapjes, maar de zesdejaars zetten binnenkort ook een hele grote stap. Ze verlaten de vertrouwde Boomgaard. Stappen zetten en vertrouwen zijn de sleutelwoorden van de volgende opdracht...
We mochten onze drinkflessen vullen en plassen in basisschool De Muze, waarvoor dank. We hielden er ook een tweede insmeersessie. DE BUSJES
Ga vanaf de Muze op zoek naar de lijnwinkel aan de Korenmarkt en vraag daar hoe we tussen half 5 en 5 uur terug op school geraken. De kinderen vroegen ook daar zelf de weg...


DE FAKKELTJES
Ga met een budget van maximum €10 in De Slegte op zoek naar een boek dat ik (Sara) de volgende jaren kan gebruiken in mijn klas. Ik dacht dat dat na 5 of 6 jaren zedenleer gemakkelijk zou zijn, maar dat bleek moeilijker dan gedacht. Uiteindelijk kreeg ik twee boeken in mijn handen en kon ik niet kiezen. ;-) Een betoverend mooi sprookje over leven, liefhebben en loslaten. Een vis is verdwaald in de rivier. Een man vangt hem, zijn vrouw maakt hem klaar en de zoon eet hem op. De jongen valt meteen in een diepe slaap en wordt niet meer wakker. Hij slaapt wel honderd jaar. Het wordt oorlog en wat later is die oorlog weer voorbij, het huis raakt in verval en nog slaapt de jongen. Een meisje is haar hele hebben en houden kwijtgeraakt door de oorlog. Ze gaat het vervallen huis binnen, vindt de jongen en wekt hem …


Stel je voor dat je alles moet achterlaten… Hoe is het om als kind op de vlucht te zijn? Om in een heel nieuw land terecht te komen waar alles heel anders is? Hoe is het om in een asielzoekerscentrum te wonen? 
Kom mee met Miran, hij laat je zien waar hij woont en waar hij op school zit, en hij stelt je voor aan de andere kinderen in het azc. Zij komen uit allerlei verschillende landen en vertellen je elk hun eigen verhaal. Ook vind je in dit boek veel praktische informatie over vluchtelingen en over hoe dat allemaal gaat, asiel aanvragen.DE AFSTUDEERHOEDJES
De zesdejaars krijgen bijna hun getuigschrift. Stel samen ook en diploma op en bepaal waar jullie goed in zijn als klasgroep. Laat het door twee voorbijgangers ondertekenen. We hadden helaas geen tijd meer om het diploma te schrijven, maar uitstel is geen afstel en we verschuiven het naar volgende week terwijl we samen eten. 

En toen begon het te onweren en mijn kalender had dat voorspeld ;-) Eerst een beetje regen, maar we beslisten door te stappen naar de bushalte. Plots begon het heel hard te donderen. Bij die ene hevige knal, keek ik achter mij en zag alle kinderen naar mij toe lopen. Plots plakten 18 kinderen rond mij. "Sara, ik ben bang."


 Kort daarna zaten we in een plensbui en konden we niets anders dan schuilen. Met 19 in een kleine fietsenstalling tussen de fietsen gepropt.  En uiteindelijk vrolijk wachten op de bus naar school.
O ja, als de kinderen het gevoel hadden dat ze heeeeeel lang gewandeld hebben, zal dat vooral de hitte geweest zijn, die dat gevoel versterkte. Ik heb het even uitgerekend via Google Maps en we wandelden effectief een kleine 4 km. 

Klas Els

De kinderen van klas Els kozen ervoor om grapjes uit te halen met mensen. Daarvoor moesten ze hun grenzen verleggen en mensen durven aanspreken. Tussendoor kregen zij ook nog een paar opdrachten. We trokken riching het shoppingscentum aan de Zuid en het park achter de oude bibliotheek.

JOURNALISTEN
Simon en Iona waren die dag onze jounalisten. Zij observeerden alles, gingen mensen interviewen nadat ze iets hadden meegemaakt en waren ook verantwoordelijk voor de opdrachten.

KERSTLIEDJES
Saar, Helena en Myrte besloten kerstliedjes te zingen voor de voorbijgangers en de mensen die in het park of op het plein zaten. Ze waren echt goed voorzien en hadden ook kerstslingers bij zich. Een plaatselijke struik werd gebombardeerd tot kerstboom/

HARRY POTTER
Estelle en Aiko zorgden voor de magische toets. Ze vroegen van alles aan voorbijgangers, winkeliers en buschauffeurs. 
- Rijdt u ook naar Zweinstein? 
- Verkoopt u toverstokken? 
- ...
Sommigen hoorden het in Keulen donderen en anderen gingen helemaal mee in het verhaal. :-)

DR WHO
Eerlijk? Ik had er nog nooit van gehoord en heb het even opgezocht op Wikipedia, maar Matteo en Nuri amuseerden zich kostelijk. Ze zetten steeds de achtervolging in -wat voor mij moeilijk was om hen te fotograferen- en kregen veel bekijks. 

WINTER
Hynke, Jent en Jerom vonden het wel een leuk idee om tijdens een hittegof een winterjas en een muts te dragen. Ze hadden het duidelijk koud en vroegen o.a. aan de voorbijgangers of ze wisten waar ze een extra winterjas konden kopen. 
FANS
Anna en Imke gingen op handtekeningenjacht. Het was eigenlijk de bedoeling dat ze mensen zouden wijsmaken dat ze hen kenden van op televisie en om hen vervolgens om een handtekening te vragen, maar dat durfden ze uiteindelijk niet zo goed. Dan gingen ze gewoon handtekeningen verzamelen wat ook al grenzen verleggen was. DE OPDRACHTEN
DIPLOMA
Aan de universiteit kreeg klas Els ook de opdracht om eens na te denken over waar zij als klasgroep sterk in zijn. Ik hou het resultaat nog even geheim, maar probeer het volgende week nog mee te geven naar huis. 


VERTROUWEN
Net als klas An mochten de kinderen van klas Els tonen dat ze elkaar kunnen vertrouwen.


NOG EEN GROTE OVERGANG
(Zie foto hieronder)Rond 13u vertrokken we opnieuw naar school om samen te eten. Grote dank aan de ouders voor al het lekkers. Klas An heeft dit nog te goed volgende week. 
Ikzelf heb enorm genoten van deze klasactiviteiten. Vrijdagavond was ik pompaf, maar een heel gelukkige juf. Ik hoorde hier en daar al wat reacties en heb wel de indruk dat het voor de kinderen ook een blijvende herinnering zal zijn. 


FEEST VAN DE VRIJZINNIGE JEUGD
Van onze school waren er 4 leerlingen die deelnamen aan het officiële Feest van de Vrijzinnige Jeugd. Er waren twee fotografen aanwezig, waaronder mijn papa. De foto's die hij nam van de boomgaardleerlingen zijn terug te vinden op de website van de school.

Voor een uitgebreider beeld van het feest verwijs ik jullie graag door naar de website van het Geuzenhuis.

De leerlingen van het zesde leerjaar zullen ook volgend schooljaar de kans krijgen om deel te nemen aan het FVJ. Daarover krijgen ze meer informatie tegen het einde van het eerste trimester. De datum staat nog niet helemaal vast. Indien de zaal van de universiteit vrij is, gaat het door op zaterdag 5 mei 2017. Indien niet zal het zaterdag 26 mei worden.